Oneiroi V (Wrestling), 2023

Acrylic on linen

140 x 100 cm

Oneiroi IX (Creating Moons), 2023

Acrylic on linen

100 x 120 cm

Oneiroi VIII (Cyclopes Wrestling), 2023

Acrylic on linen

150 x 100 cm

Oneiroi VII (Study of Kronos Devouring His Son), 2023

Acrylic on linen

80 x 80 cm

Oneiroi VI (Magic Plants), 2023

Acrylic on linen

100 x 70 cm

Oneiroi IV (Creating Suns), 2022

Acrylic on linen

120 x 100 cm

Oneiroi III (In the Land of the Cyclopes), 2022

Acrylic on canvas board

76.2 x 50.8 cm

The Bull and the Beast, 2022

Acrylic on linen

70 x 140 cm

Oneiroi II (Asterion’s Victory), 2022

Acrylic on canvas

90 x 90 cm

Oneiroi I, 2022

Acrylic on linen

120 x 80 cm

Roadside Picnic, 2022

Acrylic on canvas board

61.1 x 50.8 cm

Puppeteer, 2022

Acrylic on canvas board

76.2 x 50.8 cm

Believing Moonrise, 2022

Acrylic on canvas board

76.2 x 50.8 cm

Somewhere in London (night), 2021

Acrylic on canvas

120 x 150 cm

Our Ancestors no.1, 2021

Acrylic on canvas board

50.8 x 76.2 cm

Our Ancestors no.3, 2021

Acrylic on linen

120 x 80 cm